Priser Liftkort 2021

 
Dagskort: Barn upp till åk 1 50Kr.
  Ungdom åk 1-9 100Kr.
  Vuxen 150Kr.
  Familj 400Kr.
     
Kvällskort: Barn upp till åk 1 40Kr.
  Ungdom åk 1-9 80Kr.
  Vuxna 100Kr.
  Familj 250Kr.
     
Årskort: Ungdom åk 1-9 1000Kr.
  Vuxen medlem 1400Kr.
  Vuxen icke medlem 1600Kr.
  Familj medlem 2500Kr.
  Familj icke medlem 3000Kr.

♦ Eftermiddagskort från kl.13, priser som kväll